166 woningen kerngebied woningstichting de kernen voegwerk vervangen en schoorsteen renovatie.